Alfanet - Twój internet i telewizja - Dotacje

Dotacje

Dotacje na Innowacje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8. Oś Priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w miejscowościach Michałów Rudnicki, Chorzenice i Witkowice.Beneficjent:

@ALFANET Małolepszy Marcin

Projekt został w całości zrealizowany i obecnie znajduje się w okresie trwałości.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

www.wwpe.gov.pl oraz www.poig.gov.pl