Alfanet - Twój internet i telewizja - Partnerzy

Partnerzy

ALFAFIBER

Firma Alfanet Małolepszy Marcin współpracuje z firmą Alfafiber sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Solna 27, której jest głównym udziałowcem.

Umowy klienckie na wybranych terenach realizowane są przez firmę Alfafiber, pod marką Alfanet.

Firma Alfafiber upoważniona jest do korzystania i posługiwania się ofertą handlową, materiałami marketingowymi, logo oraz całą infrastrukturą techniczną firmy Alfanet Małolepszy Marcin. Alfanet Małolepszy Marcin zezwala również na korzystanie z pomocy technicznej oraz usług serwisowych i monterskich wszystkim klientom firmy Alfafiber na warunkach określonych w indywidualnych Umowach o Świadczenie Usług.

SZYBKINET

Firma Alfanet Małolepszy Marcin współpracuje z firmą Szybkinet Sp. z o.o. z siedzibą w Koniecpolu, ul. Wesoła 36, której jest głównym udziałowcem.

Umowy klienckie na wybranych terenach realizowane są przez firmę Szybkinet Sp. z o.o., pod marką Alfanet.

Firma Szybkinet upoważniona jest do korzystania i posługiwania się ofertą handlową, materiałami marketingowymi, logo oraz całą infrastrukturą techniczną firmy Alfanet Małolepszy Marcin. Alfanet Małolepszy Marcin zezwala również na korzystanie z pomocy technicznej oraz usług serwisowych i monterskich wszystkim klientom firmy Szybkinet na warunkach określonych w indywidualnych Umowach o Świadczenie Usług.

AENET

Firma Alfanet Małolepszy Marcin współpracuje z firmą AENET.PL s.c. K. Dymarczyk, D. Łuszcz w zakresie zaopatrzenia technicznego. Pełna oferta oraz dane kontaktowe firmy AENET.PL dostępne są pod adresem: aenet.pl

DRUKARNIA GOLEM 3D

Firma Alfanet Małolepszy Marcin współpracuje z firmą Golem 3D w zakresie druku przestrzennego, skanowania 3D oraz projektowania 3D parametrycznego i klasycznego. Pełna oferta oraz dane kontaktowe firmy Golem 3D dostępne są pod adresem: g3d.eu