Alfanet - Twój internet i telewizja - Regulamin

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem strony www.alfenet24.pl zwanej dalej „stroną internetową” wraz z jej zawartością intelektualną jest firma Alfanet Małolepszy Marcin z siedzibą w Częstochowie, ul. Solna 27.

2. Operatorem strony internetowej jest jej właściciel.

3. Przeznaczeniem strony jest informacja o nowościach produktowych, przedstawienie informacji handlowych oraz danych rejestrowych i kontaktowych właściciela.

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 2 Odpowiedzialność za treść

1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.

2. Informacje zamieszczane na stronie są aktualizowane, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany informacji handlowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.

§ 3 Prawa autorskie

1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela.

2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie bez zezwolenia właściciela jest zabronione.

3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§ 4 Polityka Cookies

1. Na stronie internetowej może zostać wykorzystywana technika ,,Cookies”.

2. Pliki cookies są to dane przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, które umożliwiają prawidłowe działanie serwisów internetowych. Wszystkie wyszukiwarki, serwisy, czy strony instytucji publicznych używają plików cookies w celu m.in.:

  • tworzenia statystyk,
  • umożliwienia realizacji określonych usług,
  • dostosowania zawartości do preferencji użytkownika.

3. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

4. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą niekorzystnie wpłynąć na funkcjonalność niektórych usług dostępnych w ramach naszego Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu użytkowanej przeglądarki internetowej.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie gwarantuje jej niezawodności i aktualności przedstawionych na niej informacji.

2. Zastrzeżenia w funkcjonalności strony można zgłaszać elektronicznie na adres e-mail: biuro@alfanet24.pl.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.